Kontakt

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Kierownik

Prof. dr hab. inż. Adam Piestrzyński
Akademia Górniczo-Hutnicza
+48126172433

Strona www